KESTÄVÄ JOHTAMINEN

KOULUTUSPÄIVÄ ESIHENKILÖILLE 9.9.2022 Kouvola

TAPAHTUMA ON PERUTTU!

Tule ja irrottaudu hetkeksi johtamisen oravanpyörästä. Ota etäisyyttä ja anna itsellesi päivä tarkastella työtäsi kauempaa. Kestävä johtaminen- päivä auttaa sinua katsomaan työstäsi nousevia asioita ja tunteita eri näkökulmasta. Ilmoittaudu ja lähde mukaan inspiroivaan päivään!

Tutustu päivän aiheisiin ja puhujiin tällä sivulla!

Koulutuspaikkana toimii Eduko Kouvola, Taitajantie 2 B.

Koulutuspäivän hinta 170 euroa (sis.alv)

Ilmoittautua voit myös ottamalla yhteyttä suoraan kouluttajiin. 

Yhteystiedot löytyvät kouluttajien esittelyissä.

Käytämme Eventio Oy:n ilmoittautumisjärjestelmää. Maksutapana käyvät suomalaiset verkkopankkitunnukset, yleisimmät luottokortit sekä laskutus. Maksun jälkeen tilausvahvistus lähetetään tilauksessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen PDF-tiedostona.

Koulutuspäivän aiheet

Vahva ja ratkaisukeskeinen esihenkilö

Johtajuuden kriteereitä ovat aitous, jämäkkyys, tasapuolisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, varmuus ja itsensä johtaminen. Ryhmädynamiikka ja siihen liittyvä ilmiöiden tunnistaminen: perusolettamustilat, transferenssi ja vastatransferenssi sekä syntipukkiproblematiikka. Rakentava ja vahvistava vuorovaikutus - dialogisuus ja johtajuuden eri roolien tunnistaminen ja tasapainottaminen.

Valmentava vuorovaikutus

Valmentavassa vuorovaikutuksessa on kyse vuorovaikutussuhteesta, jossa johdettavaa itseään autetaan löytämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Näin ollen emme anna valmiita vastausvaihtoehtoja emmekä toimintaehdotuksia, vaan autamme johdettavaa löytämään keinot itse. Esihenkilö voi hyödyntää valmentavaa tyyliä ja kysymisen taitoa kaikessa vuorovaikutuksessa. Me ohjaamme keskusteluja liian usein kysymyksillä, joihin sisältyy vahvasti omia uskomuksiamme, ajatuksiamme ja jopa toiveita keskustelun lopputuloksesta. 

Miten tilanne muuttuu, kun annamme johdettavalle tilaa puhua ja ajatella?

Työelämän ALV - asenne, luottamus ja välimatka

Asenne ja sen merkitys työelämässä, miten vaikutan omaan ja työntekijöiden asenteeseen. Luottamuksellisuus työelämän suhteissa. Riittävän välimatkan pitäminen ja vaikutus työelämän ihmissuhteissa.

Palautteen antaminen ja vaikeiden asioiden puheeksiotto

Ilman palautetta emme voi kehittyä. Hienoimmillaan palaute on oppimiskokemus sekä palautteen antajalle että sen saajalle. Tässä puheenvuorossa saat käytännön vinkkejä laadukkaaseen palautteen antamiseen ja myös siihen, kuinka vaikeat asiat voi ottaa puheeksi johdettavien kanssa. Puheeksi ottaminen on meidän kaikkien etu, joka antaa mahdollisuuden hyvinvoivalle työyhteisölle.

Koulutuspäivän ohjelma

8.30 - 8.45            Ilmoittautuminen ja aamupalaa

8.45 - 9.00            Koulutuspäivän avaus - Ari Kärkkäinen

9.00 - 10.30          Vahva ja ratkaisukeskeinen esihenkilö - Tiina Punkanen

10.30 - 10.45         Tauko

10.45 - 11.45          Valmentava vuorovaikutus - Ari Kärkkäinen

11.45 - 12.45          Lounas (omakustanteinen)

12.45 - 14.15          Työelämän ALV - asenne, luottamus ja välimatka - Tiina Punkanen

14.10 - 14.45          Tauko

14.45 - 15.45         Palautteen antaminen ja vaikeiden asioiden puheeksiotto - Ari Kärkkäinen

15.45 - 16.00         Loppuyhteenveto ja palaute         

Kouluttajat

Tiina Punkanen

KM, tietokirjailija, Työnohjaaja (CSLE ®)
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja
Sairaanhoidon opettaja

Tiinalla on pitkä ja monipuolinen kokemus eri työyhteisöistä useamman vuosikymmenen ajalta. Tiinan vahvuuksia ovat johtaminen ja esihenkilötyö, joista hänellä on vankkaa kokemusta sekä tekijänä että kouluttajana.

Selkeys, päämäärätietoisuus ja priorisointi ovat omiaan kuvaamaan Tiinan otetta työhön. Lisäksi työhyvinvointi, työssä jaksaminen, vapaus ja vastuu käsi kädessä ovat merkityksellisessä roolissa, kun tehdään yhteistyötä.

Tiina Punkanen
Punkanen Oy

punkanenoy@gmail.com
puh 040 5879 704

www.tiinapunkanen.fi

Ari Kärkkäinen

Sairaanhoitaja YAMK
Yksilö- ja työyhteisöcoach
Systemic Business & Teamcoach 
Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja ETK

Ari on työskennellyt hoitotyön asiantuntija-, koulutus- ja kehittämistehtävissä lähes 20 vuoden ajan. Nykyään Ari kouluttaa eri alojen ammattilaisia sekä valmentaa ja oivalluttaa yksilöitä ja työyhteisöjä eri organisaatioissa.

Valmentava lähestymistapa on lähellä sydäntä. Parasta valmentavassa otteessa on se, kun huomaa valmennettavan oivaltavan itse uusia asioita ja toimintatapoja. Oivaltamisen hetki ja ilo ovat käsinkosketeltavissa.

Yhä enemmän Arin mielenkiinnon kohteeksi ovat tulleet myös työssä jaksaminen, palautuminen ja itsemyötätunto.

Ari Kärkkäinen
Entratum Oy

ari.karkkainen@entratum.fi
puh 044 2396 821

www.entratum.fi 


Ota yhteyttä

Tärkeää tietoa

1 kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla.

Koulutuksen järjestäjillä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Covid-19 tilanteesta ja viranomaisten antamista ohjeista riippuen koulutuspäivä voidaan joutua toteuttamaan verkkovälitteisesti. Muutoksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille osallistujille.

Kestävä Johtaminen
Punkanen Oy & Entratum Oy
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!